لذت عبور از خيابان

با دايي كه براي سفر تفريحي دو هفته اي به اروپا آمده و هفته اي پيش من مي ماند براي گشتي در اطراف خانه به بيرون مي رويم. غروب درياچه بسيار زيباست و نمي شود بدون عكس از كنارش گذشت. براي گرفتن عكس بايد عرض خيابان را رد كنيم. به محض تغيير جهت و ايستادن بر روي خط عابر پياده، ماشيني كه سرعت اش كم هم نبود مي ايستد. دايي باورش نمي شود و مكثي مي كند و به راننده نگاه مي كند. محو لبخند راننده است كه صداي اش مي كنم و متوجه مي شود بايد عبور كنيم! حالا نوبت ماشين سمت مقابل است تا دايي را شگفت زده كند…

از غروب عكس مي گيريم و دوباره وقت رد شدن از خيابان است. دايي ازين فرصت خوش حال مي شود. تا به مركز خريد برسيم چندين بار تقابل ما و خط عابر پياده و ماشين ها پيش مي آيد. انگار تبديل به بازي اي شده و دايي هر بار سر كيف مي شود.

از فروشگاه خريد مي كنيم و در راه برگشت هستيم كه آس بازي رو مي شود! كاميوني بزرگ با بار در حال گردش به راست است كه ما را مي بيند. مي ايستد! اين بار من هم كه تقابل با ماشين هاي سواري براي ام عادي شده، لذت مي برم و ازين كه در اين بازي هم تراز با يك كاميون چند تني هستم احساس قدرت مي كنم.

Landvetterjön Lake

Advertisements

3 Responses to “لذت عبور از خيابان”

  1. آسمان Says:

    اين عكسات حسادت برانگيزه.
    دونقطه احساسات مخلصانه 😀

  2. حمید Says:

    اینا رو میگی که ما همه جامون بسوزه؟ بسوزیم از اینکه تقاطع طالقانی و ولیعصر، چراغ ما سبزه و داریم از طالقانی رد میشیم، طرف از داخل ولیعصر گردش به راست میکنه و بوق میزنه برای ما و فحش میده و رد میشه؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: